TT-Akatemia – Usein kysytyt kysymykset (UKK) 

Alla lista opiskelijoiden kysymyksistä, joita on kysytty useasti Akatemian henkilöstöltä. 

Miten Akatemia käytännössä toimii? 

Yrityksillä (toimeksiantajilla) on heidän toimintaansa liittyvä ongelma, kehityskohde tai tutkimustyö, joka annetaan toimeksiantona Akatemialle. Akatemia toteuttaa toimeksiantajan projektin, ja tällöin yrityksen edustajat ja opiskelijat pääsevät samalla verkostoitumaan, mikä hyödyttää tulevaisuudessa molempia osapuolia. Opiskelijat saavat tehdyistä projekteista opintopisteitä sekä referenssin. 

Vaatiiko projekteissa työskentely paljon aikaa? 

Kyllä ja ei. Projektit ovat aina erilaisia ja jotkut vaativat enemmän aikaa. Projektit kuitenkin sisällytetään opiskelijoiden opintoihin, joten ne opinnot, mitä teet projektien kautta, niitä ei tarvitse enää käydä myöhemmin. Toisin sanoen sama työ on joka tapauksessa edessä, teitpä projektia tai et, mutta projektien kautta pääset tutustumaan aiheeseen käytännön kautta. 

Millaisia kursseja (opintojaksoja) projekteilla voi suorittaa? 

Lähtökohtaisesti kaikki perusopintojen jälkeiset opinnot, pois lukien matematiikat, fysiikat ja kielet. Ammattiopinnot ja syventävät opinnot sisältävät paljon aiheita, jotka ovat mahdollisia projekteja. 

Millaisiin projekteihin pääsee mukaan ja tarvitaanko aiempaa kokemusta joltain tietyltä alalta? 

Kaikkiin projekteihin on mahdollisuus päästä mukaan eikä niihin päästäkseen tarvita aiempaa kokemusta. Projekteissa on tarkoitus kuitenkin oppia juuri sen aihealueen asioita, joita projekti käsittää. 

Vaaditaanko kielitaitoa (esimerkiksi englantia)? 

Hyvää ja ammattitasoista kielitaitoa ei vaadita. Projektit ovat pääasiassa suomenkielisiä, mutta joissain projekteissa saatetaan hyödyntää esimerkiksi englanninkielistä materiaalia. Tässä, kuten kaikissa muissakin asioissa, saadaan apua Akatemian henkilöstöltä. 

Voiko opiskelija vaikuttaa projekteihin, joissa on mukana? 

Kyllä voi vaikuttaa. Kaikkiin ei ole pakko lähteä mukaan, vaan oman mielenkiinnon mukaan voi lähteä projekteihin mukaan. Jokaiselle ehdotetaan teidän osaamistarpeenne mukaisia projekteja. 

Miten projektitiimit koostetaan? 

Kuten äskeisessä vastauksessa on, jokaiseen projektiin koostetaan tiimi opiskelijoiden osaamistarpeen mukaan. Tästä tiimistä valitaan yksi projektipäällikkö, joka huolehtii projektin viemisestä eteenpäin. Projektipäälliköksi pyritään valitsemaan henkilö, joka on ollut jo aiemmin projekteissa mukana eli vasta-aloittanut akatemialainen ei luultavasti saa vielä projektia vastuulleen. Nämäkin ovat aina projektikohtaisia suunnitelmia ja päätöksiä, kuinka toimitaan. 

Moneenko projektiin voi samanaikaisesti kuulua? 

Lähtökohtaisesti ideana on se, että jokaisella olisi yksi isompi projekti, jossa opiskelija on mukana, sekä yksi tai kaksi pienempää projektia ns. sivuprojektina, joihin voi samanaikaisesti kuulua. Tässäkin tapauksessa ei ole mitään oikeaa lukumäärää, vaan teidän opiskelijoiden omien tavoitteiden mukaisesti olette mukana projekteissa. Akatemian henkilöstö ohjaa ja neuvoo parhaansa mukaan myös tässäkin asiassa. 

Minkä alan projekteja tehdään ja mitkä yritykset tarjoavat projekteja? 

Yritykset ovat pääasiassa Rauman lähialueilta, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Yritykset ovat niin teollisuudesta kuin palvelualoilta, joten yrityksiä on mukana laidasta laitaan. Projekteja tehdään pääsääntöisesti omaan alaan liittyen, mutta ei poissuljeta mahdollisuutta osallistua myös projekteja, jotka eivät liity suoraan omaan alaan. 

Voiko osallistua sen kurssin (opintojakson) luennoille, jota suorittaa projektien kanssa? 

Näistä on sovittava aina opintojakson opettajan kanssa, mutta lähtökohtaisesti voi osallistua. Lisäksi akatemialaisille saatetaan pitää ’omia luentoja’, joissa perehdytään projektiin liittyvään asiaan tarkemmin. Akatemiatoimintaa ei olla kuitenkaan suunniteltu luennoilla istumiseen, vaan käytännön tekemisen kautta oppimiseen. 

 

Jos kiinnostuit, kysy lisää ja ota yhteyttä: 

Akatemian vetäjä Teppo Lundell

teppo.lundell@samk.fi

Akatemian projektikoordinaattori Kalle Toivonen

kalle.e.toivonen@samk.fi 

Akatemian yleinen sähköposti: tt.akatemia@samk.fi 

Scroll to Top